Historia

Föreningshuset byggdes med gemensamma krafter på mark som gratis överlåtits av possessionaten Johan Arvidsson vid stranden av Granholmsfjärden. Föreningshuset blev färdigt i början av år 1929 och erhöll namnet Ringborg.

Föreningshuset

Föreningshuset ligger vid stranden till Granholmsfjärden. Utsikten är svindlande vacker. Man når Ringborg såväl till lands som till havs. Därför utgör platsen en ypperlig inramning för den mest kräsne.

OBS!
På grund av vattenskada är Föreningshuset ur bruk till slutet av året. Bokningar för år 2025: Susanne Vauhkonen, sussi.vauhkonen@gmail.com, 040 833 3575.

Salen rymmer ca. 100 personer. Köket är väl utrustat och en servis för 100 personer finns att tillgå.