Länkar till lokala företag

www.soderbylax.fi Fisken direkt från den lokala fiskaren
www.norwood.fi Båtbyggeri, konstväveri
www.he-wi.fi Lyfttjänster såväl på land som till havs