Historia

Skärgårdens Vänner i Strömfors grundades den 5 februari 1905.

Föreningens ändamål, enligt stadgeyttringen, är att "väcka och uppehålla intresset för folkbildning och goda seder samt att efter förmåga understöda allmännyttiga strävanden". Så alltså för 100 år sedan.

Föreningshuset byggdes på mark som gratis överlåtits av possessionaten Johan Arvidsson vid stranden av Granholmsfjärden. Förenigshuset blev färdigt i början av år 1929 och erhöll namnet Ringborg.

Som föreninges första ordförande fungerade Waldemar Udd, med Edvin Blomqvist som viceordf., Alina Lindberg som sekreterare och Runar Björkman som vice sekr. och Johan Rosqvist som kassör