Organisation och funktionärer

Ordförande

Ann-Lis Udd
annlis.udd@gmail.com
040 516 1579

Viceordförande

Leif Lindfors
mauritz@kolumbus.fi
050 5502 703

Sekreterare och Kassör

Benita Ekebom-Jönsas
benita.jonsas(at)sulo.fi
0500 307 046