Organisation och funktionärer

Ordförande

Susanne Vauhkonen
sussi.vauhkonen@gmail.com
040 833 3575

Viceordförande

Leif Lindfors
mauritz@kolumbus.fi
050 5502 703

Sekreterare och Kassör

Reidar Udd
reidar.udd@gmail.com
040-8273042